youtube

"Проект Закону про молодіжну житлово-будівельну кооперацію"

12 жовтня 2011 року Владиславом Лук'яновим було подано Проект Закону про молодіжну житлово-будівельну кооперацію № 9285.

Проектом закону передбачено ряд заходів щодо стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва.

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні не викликає заперечень необхідність розв'язання проблеми незадовільного забезпечення молоді житлом. Поліпшення житлових умов залишається однією із актуальніших на сьогодні проблем.

Адже низький рівень забезпечення житлом залишається однією з найгостріших соціальних проблем.

Так, на теперішній час середня забезпеченість житлом в Україні становить близько 23,3 м.кв. загальної площі житла на одну людину, тоді як у розвинутих країнах цей показник у 2-3 рази вищий.За даними Державної служби статистики у 2010 році на квартирному обліку перебувало 1 млн. 139 тис. молодих сімей та самотніх молодих громадян. У тому ж 2010 році житло одержали лише 11 тис. сімей, які перебували на квартирному обліку. Таким чином, минулого року житло отримали  0.9 % тих, хто потребував на поліпшення житлових умов. Це означає, що при збереженні темпів "середньому" черговику доведеться чекати житло близько 100 років.

Можливим виходом із "житлової кризи" для молоді могло би стати відродження досвіду молодіжної житлово-будівельної кооперації. В Україні у 70-80-ті роки минулого сторіччя рух МЖК отримав потужний розвиток та підтримку серед молоді. Масштабне будівництво молодіжних житлових комплексів здійснювалось майже у кожній області.

Організаціями МЖК в Україні збудовано понад 5 млн. кв. м житла, 84 тис. квартир, 860 індивідуальних будинків, 28 дитячих садків, 25 шкіл, 20 спортивно-оздоровчих комплексів та багато інших соціально-побутових об’єктів. Найбільший розвиток молодіжні житлові комплекси отримали у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Рівненській областях та місті Києві.

Але на жаль, на даний час, деяка недосконалість законодавства про кооперацію та його непристосованість до сучасних умов заважає ефективному розвитку молодіжної житлово-будівельної кооперації. На теперішній час молодіжним житлово-будівельним кооперативам (далі – МЖБК) важко, а інколи навіть неможливо конкурувати із потужними будівельними компаніями.

Таким чином на сьогодні існує потреба прийняття законодавчого акту, який забезпечив би з одного боку, надав МЖБК підтримку з боку держави, підвищив конкурентоздатність МЖБК на житлово-будівельному ринку України, а з іншого – належний державний контроль за діяльністю таких кооперативів (щоб переконатися, що діяльність кооперативів спрямована саме на забезпечення житлом молодих сімей, а не на збагачення їх керівництва).

Відроджені МЖБК зможуть запропонувати найвигідніші умови для придбання житла ніж всі інші будівельні компанії чи фінансові установи-кредитори. Адже МЖБК матимуть змогу укладати угоди безпосередньо із будівельною-організацією підрядчиком, оминаючі посередників, що значно зменшить остаточну вартість житла. Крім того МЖБК не розраховуватимуть на отримання прибутків, що надасть змогу продавати житло молоді майже по собівартості.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою проекту Закону є розвиток системи молодіжної житлово-будівельної кооперації в Україні.

Основним завданням цього Закону є створення сприятливих умов для діяльності молодіжних житлово-будівельних кооперативів, підвищення їх конкурентоздатності в умовах ринкової економіки, забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян з дітьми, а отже та зміцненню соціальної стабільності в суспільстві та покращення демографічної ситуації в Україні.

 

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Внесений законопроект пропонує визначати молодіжний житлово-будівельний кооператив у якості різновиду споживчого кооперативу та здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку. З огляду на те, що система молодіжної житлово-будівельної кооперації відповідно до законопроекту, повинна сприяти задоволенню потреб молодих сімей право на членство у молодіжних житлово-будівельних кооперативах пропонується надати дієздатним громадянам України віком від 18 до 35 років, які перебувають у шлюбі не менше 3 років, або мають дитину.

Також у законопроекті регулюються особливості державної підтримка молодіжних житлово-будівельних кооперативів, їх утворення та функціонування.

Крім того, значна увага у законопроекті приділена контролю за діяльністю молодіжних житлово-будівельних кооперативів. Так, законопроект місить ряд норм спрямованих недопущення зловживання своїми повноваженнями з боку керівництва таких кооперативів чи проведення кооперативами діяльності спрямованої не на забезпечення молодих сімей житлом, а на інші цілі.

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших Законів України.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

На сьогодні питання кооперації, зокрема житлово-будівельної регулюються Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Житловим кодексом України, Законами України “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”

Питання державної підтримки забезпечення молоді житлом на теперішній час регулюється Житловим кодексом України, Законом України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 “Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки”, від 29 липня 2002 р. № 1089 “Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки”, від 26 жовтня 2000 р № 1604 “Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” та іншими нормативно-правовими актами.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує видатків з Державного бюджету України.

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України “Про молодіжну житлово-будівельну кооперацію ” дозволить відновити систему молодіжної житлово-будівельної кооперації, збільшити кількість молодіжних житлово-будівельних кооперативів, підвищити конкурентоспроможність молодіжних житлово-будівельних кооперативів.

Реалізація проекту Закону також сприятиме широкому залученню молоді до участі у житлово-будівельної кооперації, а, отже, самостійному будівництву житла для себе, поліпшенню житлових умов молодих сімей, зміцненню соціальної стабільності в суспільстві, збільшенню народжуваності дітей та покращенню демографічної ситуації як в окремих регіонах країни, так і в державі в цілому.

アテンドパーク
有限会社アスプロ